fot. pk-Rheum_palmatum_Atropurpureum_2_OBPAN_4.06 (884×732) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.4× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Rheum palmatum (rabarbar dłoniasty)

on This page when logged in
you will see 3.4× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

04.2006, Powsin, ogród botaniczny PAN
copyright © by Paweł Kalinowski