fot. pk-Selaginella_helvetica_Cheile_Turzii_RO_8.09_v3 — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 1.2× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Selaginella helvetica (widliczka szwajcarska)

on This page when logged in
you will see 1.2× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

08.2009, Cheile Turzii – Rumunia · copyright © by Paweł Kalinowski