takson prawdopodobnie wymarły na terenie Polski [24]
· Czerwona Lista — RE–wymarły na terenie Polski
· Czerwona Księga — EX–wymarły

Selaginella helvetica (L.) Spring

widliczka szwajcarska
Selaginella helvetica (L.) Link
Selaginella helvetica (widliczka szwajcarska)
08.2009, Cheile Turzii – Rumunia; copyright © by Paweł Kalinowski

cechy charakterystyczne

Selaginella helvetica (widliczka szwajcarska)
Selaginella helvetica (widliczka szwajcarska)
Liście ułożone na łodyżce w czterech rzędach, grzbietobrzuszie; całobrzegie, zwykłe asymilacyjne i zarodnionośne różnią się pomiędzy sobą. Polegujące odcinki pędu do 20cm długości, wzniesione 2-8cm.

space

występowanie

Do 2014 roku gatunek ten znajdował się na liści gatunków pod ochroną ścisłą. Teraz jako wymarły na terenie Polski jest usunięty z listy gatunków chronionych.

space

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

RE – wymarły na terenie Polski.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20090800.6.pk - Selaginella helvetica (widliczka szwajcarska); Cheile Turzii – Rumunia
pk.090800-6
leg. Paweł Kalinowski
/Cheile Turzii – Rumunia/ #3