fot. pk-Sideritis_montana_1_SZ_Vrsok_SK_6.07 — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Sideritis montana (gojnik drobnokwiatowy)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

06.2007, rez. Vršok (Słowacja) · copyright © by Paweł Kalinowski