fot. pk-Sorbus_domestica_1b_OB_Munchen_D_07.18 (1368×1716) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 7.9× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Sorbus domestica (jarząb domowy)

on This page when logged in
you will see 7.9× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

07.2018, OB Monachium
copyright © by Paweł Kalinowski
« Sorbus (jarząb)

« Sorbus domestica (jarząb domowy)