fot. pk-Sorbus_latifolia_1a_OB_Berlin_D_05._14 — copyright © by Paweł Kalinowski
fot. XL
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Sorbus latifolia (jarząb szerokolistny)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

05.2014, OB Berlin · copyright © by Paweł Kalinowski