fot. pkob-Sphagno-Utricularietum-ochroleucae2-2.07.2009 — copyright © by Piotr Kobierski
normalna
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 7.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Utricularia ochroleuca (pływacz krótkoostrogowy)

on This page when logged in
you will see 7.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

02.07.2009, Kotlina Zasiecka, okolice Brodów Żarskich · copyright © by Piotr Kobierski
« Ass.Sphagno-Utricularietum ochroleucae

« Utricularia ochroleuca (pływacz krótkoostrogowy)