znalezisko 20130710.1.pkob - Equisetum variegatum (skrzyp pstry) · Małe Pieniny · (leg. det. Piotr Kobierski)
pkob-Equisetum_variegatum_10.07.2013
Equisetum variegatum (skrzyp pstry)