fot. psk-Pinus_rigida_2_v2 (556×374) — copyright © by Piotr Sikorski
liście silnie piłkowane
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.1× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Pinus rigida (sosna smołowa)

on This page when logged in
you will see 2.1× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

Arboretum w Rogowie
copyright © by Piotr Sikorski