fot. pskr-Carici-Agrostietum_z-Agrostis-canina-i-R-flamula — copyright © by Piotr Sikorski
normalna
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 5.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Carici canescentis-Agrostietum caninae

on This page when logged in
you will see 5.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

30.08.2007 copyright © by Piotr Sikorski

« Ass.Carici canescentis-Agrostietum caninae (kwaśne niskoturzycowe zbiorowisko z mietlicą psią)