fot. MS-Sciadopitys_verticillata-070503-03_1 — copyright © by Michał Smoczyk
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Sciadopitys verticillata (sośnica japońska)

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

03.05.2007, Równina Torzymska, Nowy Młyn · copyright © by Michał Smoczyk