fot. SM-20080229-2-Aegopodium_podagraria-01 — copyright © by Michał Smoczyk
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Aegopodium podagraria (podagrycznik pospolity)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

rośliny wiosną, wychodzące spod ziemi liście
29.02.2008, Równina Torzymska, Nowy Młyn · copyright © by Michał Smoczyk