fot. SM-20080706-1-Nuphar_lutea-01 (975×666) — copyright © by Michał Smoczyk
pokrój
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.6× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Nuphar lutea (grążel żółty)

on This page when logged in
you will see 3.6× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

06.07.2008, Równina Torzymska, Jezioro Rzepinko w Boczowie
copyright © by Michał Smoczyk