fot. SM-20090423-7-Saxifraga_tridactylites-02 — copyright © by Michał Smoczyk
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.7× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Saxifraga tridactylites (skalnica trójpalczasta)

on This page when logged in
you will see 2.7× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

kwiat
23.04.2009, Równina Torzymska, Rzepinek · copyright © by Michał Smoczyk