fot. SM-20090513-3-Scrophularia_umbrosa-01 (383×536) — copyright © by Michał Smoczyk
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Scrophularia umbrosa (trędownik skrzydlaty)

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

13.05.2009, Równina Torzymska, Starościn
copyright © by Michał Smoczyk