fot. SM-20090719-1-Vitex_agnus-castus-02_v2 (498×588) — copyright © by Michał Smoczyk
znalezisko sm.090719-1
owoce
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.7× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Vitex agnus-castus (niepokalanek pospolity)

on This page when logged in
you will see 2.7× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

19.07.2009, Turcja, prowincja Mugla
copyright © by Michał Smoczyk