fot. SM-20100505-4-Aronia_melanocarpa-01 — copyright © by Michał Smoczyk
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.4× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Aronia melanocarpa (aronia czarna)

on This page when logged in
you will see 3.4× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

krótkopęd z pąkami kwiatowymi
05.05.2010, Rzepin · copyright © by Michał Smoczyk