fot. SM-20100712-1-Cedrus_libani_atlantica-03 (752×493) — copyright © by Michał Smoczyk
znalezisko sm.100712-1
ulistnione gałązki
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Cedrus atlantica (cedr atlaski)

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

12.07.2010, Maroko, Atlas Średni, okolice Irfane
copyright © by Michał Smoczyk