fot. SM-20100712-1-Cedrus_libani_atlantica-07 (884×605) — copyright © by Michał Smoczyk
ulistnione gałązki
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Cedrus atlantica (cedr atlaski)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

12.07.2010, Maroko, Atlas Średni, okolice Irfane
copyright © by Michał Smoczyk