fot. SM-20100904-2-Artemisia_dracunculus-01 — copyright © by Michał Smoczyk
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Artemisia dracunculus (bylica draganek)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

siedlisko
04.09.2010, Wzniesienia Gubińskie, Sadzarzewice · copyright © by Michał Smoczyk