fot. wm-00aaP0613066128 (884×679) — copyright © by Waldemar i Maria Mazur
zbiorowisko; luźno rozmieszczone kwitnące na żółto osobniki tojeści
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Lysimachia thyrsiflora (tojeść bukietowa)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

13.06.2006, Pazurek k. Olkusza; Bór sosnowy [śródleśne torfowisko]
copyright © by Waldemar i Maria Mazur