fot. wmsz-SAM_0260Cycl.achochilla (884×697) — copyright © by Wojciech Maksymilian Szymański
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.4× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Cyclanthera brachybotrys (cyklantera omszona)

on This page when logged in
you will see 3.4× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

copyright © by Wojciech Maksymilian Szymański