cyklantera omszona · Cyclanthera brachybotrys

cyklantera drobna · Cyclanthera brachybotrys (Poepp. & Endl.) Cogn.
Cyclanthera brachybotrys (cyklantera omszona)
Cyclanthera brachybotrys (cyklantera omszona)
Cyclanthera brachybotrys (cyklantera omszona)
W Polsce owoce dojrzewają przy uprawie z rozsady, jak i przy siewie wprost do gruntu w maju (tak jak dynie).

space

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.19.wmsz - Cyclanthera brachybotrys (cyklantera omszona)
19
leg. Wojciech Maksymilian Szymański #8