cyklantera strzelająca · Cyclanthera brachystachya

Cyclanthera brachystachya (Ser.) Cogn. · syn. Cyclanthera explodens Naud.
na stronie — znaleziska
Cyclanthera brachystachya (cyklantera strzelająca)
Cyclanthera brachystachya (cyklantera strzelająca)
Cyclanthera brachystachya (cyklantera strzelająca)
Cyclanthera brachystachya (cyklantera strzelająca)
W Polsce owoce dojrzewają przy uprawie z rozsady, jak i przy siewie wprost do gruntu w maju (tak jak dynie).

space

znalezisko 00010000.20.wmsz - Cyclanthera brachystachya (cyklantera strzelająca)

6f · 00010000.20.wmsz
leg. Wojciech Maksymilian Szymański