takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Cyclanthera brachystachya (Ser.) Cogn.

cyklantera strzelająca
Cyclanthera explodens Naud.
Cyclanthera brachystachya (cyklantera strzelająca)
07.2012, Niemcy; copyright © by Jarosław Makowski
Cyclanthera brachystachya (cyklantera strzelająca)
Cyclanthera brachystachya (cyklantera strzelająca)
Cyclanthera brachystachya (cyklantera strzelająca)
Cyclanthera brachystachya (cyklantera strzelająca)
Cyclanthera brachystachya (cyklantera strzelająca)
Cyclanthera brachystachya (cyklantera strzelająca)
Cyclanthera brachystachya (cyklantera strzelająca)
Cyclanthera brachystachya (cyklantera strzelająca)
Cyclanthera brachystachya (cyklantera strzelająca)
Cyclanthera brachystachya (cyklantera strzelająca)
W Polsce owoce dojrzewają przy uprawie z rozsady, jak i przy siewie wprost do gruntu w maju (tak jak dynie).

space

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.20.wmsz - Cyclanthera brachystachya (cyklantera strzelająca)
20
leg. Wojciech Maksymilian Szymański #6
znalezisko 20120700.5.jmak - Cyclanthera brachystachya (cyklantera strzelająca); Niemcy
120700-5
leg. Jarosław Makowski
/Niemcy/ #7