cyklantera strzelająca · Cyclanthera brachystachya

Cyclanthera brachystachya (Ser.) Cogn. ·
Cyclanthera explodens Naud.
na stronie — znaleziska
Cyclanthera brachystachya (cyklantera strzelająca)
Cyclanthera brachystachya (cyklantera strzelająca)
Cyclanthera brachystachya (cyklantera strzelająca)
Cyclanthera brachystachya (cyklantera strzelająca)
W Polsce owoce dojrzewają przy uprawie z rozsady, jak i przy siewie wprost do gruntu w maju (tak jak dynie).

space

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.20.wmsz - Cyclanthera brachystachya (cyklantera strzelająca)
wmsz.20
leg. Wojciech Maksymilian Szymański #6