fot. wmsz-SN851187Cycl.explodens (682×866) — copyright © by Wojciech Maksymilian Szymański
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Cyclanthera brachystachya (cyklantera strzelająca)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

copyright © by Wojciech Maksymilian Szymański