fot. wmsz-SN852692Cycl.explodens (550×607) — copyright © by Wojciech Maksymilian Szymański
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.8× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Cyclanthera brachystachya (cyklantera strzelająca)

on This page when logged in
you will see 2.8× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

copyright © by Wojciech Maksymilian Szymański