takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Cyclanthera pedata (L.) Schrader

cyklantera stopowa
Cyclanthera pedata (cyklantera stopowa)
08.2020, Niemcy; copyright © by Jarosław Makowski XL
Cyclanthera pedata (cyklantera stopowa)
Cyclanthera pedata (cyklantera stopowa)
Cyclanthera pedata (cyklantera stopowa)
Cyclanthera pedata (cyklantera stopowa)
Cyclanthera pedata (cyklantera stopowa)
Cyclanthera pedata (cyklantera stopowa)
Cyclanthera pedata (cyklantera stopowa)
Cyclanthera pedata (cyklantera stopowa)
Inaczej achoccha, achocha, caigua, caihua – pnącze do 5 m długości z rodziny dyniowatych, które jest stosowane w medycynie amazońskiej/andyjskiej i uprawiane jako warzywo. Roślina pochodzi z Andów, ale nie występuje obecnie w stanie dzikim (można ją spotkać jedynie zdziczałą w tropikach starego i nowego świata i w uprawie).
Treść tego akapitu zredagowana na podstawie tekstu przesłanego przez Wojciecha Maksymiliana Szymańskiego, uprawiającego ten gatunek w warunkach Polski południowo-centralnej.
Cyclanthera pedata (cyklantera stopowa)
Jadalne są jej owoce (młode całe – surowe lub marynowane/kwaszone, a starsze bez nasion - gotowane) i młode gotowane liście.

space

Nasiona są czarne i kanciaste około 1cm dł. u var. pedata i 1.5cm u var. edulis. Achocchy nie trzeba uprawiać z rozsady – wystarczy wysiać nasiona wprost do gruntu w pierwszej połowie maja. Odmiana var. pedata zwykle bardzo dobrze się u nas udaje, bez większych starań daje duży plon (kilkadziesiąt owoców z rośliny) i jest odporna na choroby (moje rośliny atakowały jedynie choroby wirusowe). Natomiast var. edulis, która kwitnie zwykle przy krótkim dniu, jest zawodna.

space

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.18.wmsz - Cyclanthera pedata (cyklantera stopowa)
18
leg. Wojciech Maksymilian Szymański
/var. edulis/ #5
znalezisko 00010000.17.wmsz - Cyclanthera pedata (cyklantera stopowa)
17
leg. Wojciech Maksymilian Szymański
/var. pedata/ #4
znalezisko 20200800.1.jmak - Cyclanthera pedata (cyklantera stopowa); Niemcy
200800-1
leg. Jarosław Makowski
/Niemcy/ #12