cyklantera stopowa · Cyclanthera pedata

Cyclanthera pedata (L.) Schrader
na stronie — znaleziska
Cyclanthera pedata (cyklantera stopowa)
Cyclanthera pedata (cyklantera stopowa)
Cyclanthera pedata (cyklantera stopowa)
Inaczej achoccha, achocha, caigua, caihua – pnącze do 5 m długości z rodziny dyniowatych, które jest stosowane w medycynie amazońskiej/andyjskiej i uprawiane jako warzywo. Roślina pochodzi z Andów, ale nie występuje obecnie w stanie dzikim (można ją spotkać jedynie zdziczałą w tropikach starego i nowego świata i w uprawie).
Treść tego akapitu zredagowana na podstawie tekstu przesłanego przez Wojciecha Maksymiliana Szymańskiego, uprawiającego ten gatunek w warunkach Polski południowo-centralnej.
Jadalne są jej owoce (młode całe – surowe lub marynowane/kwaszone, a starsze bez nasion - gotowane) i młode gotowane liście.

space

Nasiona są czarne i kanciaste około 1cm dł. u var. pedata i 1.5cm u var. edulis. Achocchy nie trzeba uprawiać z rozsady – wystarczy wysiać nasiona wprost do gruntu w pierwszej połowie maja. Odmiana var. pedata zwykle bardzo dobrze się u nas udaje, bez większych starań daje duży plon (kilkadziesiąt owoców z rośliny) i jest odporna na choroby (moje rośliny atakowały jedynie choroby wirusowe). Natomiast var. edulis, która kwitnie zwykle przy krótkim dniu, jest zawodna.

space

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.18.wmsz - Cyclanthera pedata (cyklantera stopowa)
wmsz.18
leg. Wojciech Maksymilian Szymański
/var. edulis/ #5
znalezisko 00010000.17.wmsz - Cyclanthera pedata (cyklantera stopowa)
wmsz.17
leg. Wojciech Maksymilian Szymański
/var. pedata/ #4