fot. wmsz-SAM_5417 (700×514) — copyright © by Wojciech Maksymilian Szymański
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Crataegus rhipidophylla var. rhipidophylla (głóg odgiętodziałkowy odm. typowa)

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

copyright © by Wojciech Maksymilian Szymański