fot. wsz-437 — copyright © by Waldemar Szaraniec
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Echium plantagineum (żmijowiec babkowaty)

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

Trójmiejski Park Krajobrazowy · copyright © by Waldemar Szaraniec