fot. zd-Stachys_arvensis-_Z_Dajdok_Siedlce_k._Olawy_1996_ — copyright © by Zygmunt Dajdok
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Stachys arvensis (czyściec polny)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

1996, Siedlce k.Oławy · copyright © by Zygmunt Dajdok