(zespół) Ass.Poo nemoralis-Arabidetum alpinae Hadač et Valachović in Valachović et Hadač 1986

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Poo nemoralis-Arabidetum alpinae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Poo nemoralis-Arabidetum alpinae

Urtica dioica (pokrzywa zwyczajna)
Heracleum sphondylium ssp. sphondylium (barszcz zwyczajny typowy)
Chaerophyllum hirsutum (świerząbek orzęsiony)
Scrophularia scopolii (trędownik omszony)
Festuca carpatica (kostrzewa karpacka)
Poa nemoralis (wiechlina gajowa)
Cystopteris alpina (paprotnica królewska)
Cystopteris fragilis (paprotnica krucha)
 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Poo nemoralis-Arabidetum alpinae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Arabidion alpinae — ? w Polsce = DAss.

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Galio-Parietarietalia officinalis — ? w Polsce = DAss.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Thlaspietea rotundifolii

Silene vulgaris (lepnica rozdęta)[ssp. prostrata]
Rumex scutatus (szczaw tarczolistny)
Linaria alpina
Chaenorhinum minus (lniczka mała)
Galeopsis angustifolia (poziewnik wąskolistny)
Galeopsis ladanum (poziewnik polny)
Leontodon hispidus (brodawnik zwyczajny)[ssp.]
Poa granitica (wiechlina granitowa)
 
literatura · references
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 23.01.2013 · powstała/was created 21.01.2013

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/zbiorowiska/Poo_nemoralis-Arabidetum_alpinae.htm"> Poo nemoralis-Arabidetum alpinae - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>