atlas-roslin.pl

analiza dostępności sadzonek bylin, drzew i krzewów

analiza dostępności nasion i sadzonek analiza dostępności nasion i sadzonek analiza dostępności nasi… analiza dostępnośc…analiza dostępności nasion i sadzonekanaliza oferty nasion kwiatów i bylin ozdobnych"cebule" w marketach
Analiza opiera się na rzeczywistej ofercie polskich szkółkarzy. Są to więc gatunki i odmiany raczej wytrzymujące uprawę w naszym klimacie (zwróć uwagę na lokalizację szkółki).
Rezultaty przeglądu wybranych katalogów szkółek są podane na stronach gatunków na końcu akapitu o zastosowaniu. Oznaczenie #liczba po nazwie odmiany mówi w ofertach ilu firm polskich odnotowałem tę odmianę.
O ile analiza oferty nasion obejmuje 99% asortymentu to analiza oferty roślin, z uwagi na znacznie większy asortyment i mniejszą dostępność informacji, ma charakter orientacyjny — pozwala jednak dość precyzyjnie wyrobić sobie zdanie jakie gatunki i odmiany są dostępne na polskim rynku.

Analiza dostępności roślin jest oparta o ofertę niektórych szkółek z różnych rejonów Polski w latach 2012-13, uzupełniana w latach kolejnych. Dla poszczególnych gatunków są podane nazwy dostępnych odmiany uprawnych.

Rzeczywista dostępność na rynku odmian i gatunków, przy uważnym poszukaniu, jest z pewnością nieco większa.

Zobacz: ranking popularności roślin ozdobnych i użytkowych