atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Arabis ferdinandi-coburgi Kellerer et Suend. ‘Old Gold’ [🔉a·ra·bis *]

gęsiówka macedońska ‘Old Gold’
Arabis ferdinandi-coburgi ‘Old Gold’
na przedwiośniu; 17.03.2022, Wrocław; copyright © by Marek Snowarski
Arabis ferdinandi-coburgi ‘Old Gold’

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20120000.B77_12.12 - Arabis ferdinandi-coburgi ‘Old Gold’; Wrocław
120000-B77_12
leg. Marek Snowarski
/Wrocław/
/cv. Old Gold/ #2