Chamerion

wierzbownice (Chamaenerion)

cechy diagnostyczne w kluczu

⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Epilobium (wierzbownica)]
  
liście 1-2cm szerokości, z wyraźnymi nerwami bocznymi (↓nie)
Chamaenerion angustifolium (wierzbówka kiprzyca)
Chamaenerion angustifolium (wierzbówka kiprzyca)
Chamaenerion angustifolium (wierzbówka kiprzyca)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy ...
· Płatki szerokie, na szczycie płytko wcięte lub ucięte, z krótkim paznokciem.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub z ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w peł ...
Chamaenerion angustifolium (wierzbówka kiprzyca)
wystepowanie
syn. Epilobium angustifolium · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Zręby, zbocza, skraje lasów, żwirowiska.
  
  
liście poniżej 5mm szerokości, wyraźny tylko nerw główny (↑nie)
Chamaenerion palustre (wierzbówka nadrzeczna)
Chamaenerion palustre (wierzbówka nadrzeczna)
Epilobium dodonaei
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne el ...
· Płatki wąskio odwrotniejajowate, na szczycie zaokrąglone, bez paznokcia (siedzące).
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakła ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
Chamaenerion palustre (wierzbówka nadrzeczna)
wystepowanie
syn. Epilobium dodonaei · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Brzegi rzek, żwirowiska.