cechy diagnostyczne w kluczu

Pędy ±obłe; rozgałęzione miotlasto tj. gałązki nie w jednej płaszczyźnie. Gatunki z tego rodzaju mają zbyt niską mrozoodporności dla dłuższej uprawy w gruncie na obszarze Polski.

Cupressus sempervirens · cyprys wiecznie zielony

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]
Pochodzi z Azji Mniejszej. Jego odmiana o wąskiej kolumnowej koronie jest powszechnie uprawianym drzewem ozdobnym w całym rejonie śródziemnomorskim.

space

Cupressus arizonica · cyprys arizoński

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]