atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Epimedium ‘Domino’ [🔉 e·pi·me·di·um]

epimedium ‘Domino’
Epimedium Epimedium Epimedium EpimediumEpimediumEpimedium ‘Pink Elf’Epimedium ‘Amber Queen’
🌸