atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Epimedium ‘Sphinx Twinkler’ [🔉 e·pi·me·di·um]

epimedium ‘Sphinx Twinkler’
Epimedium Epimedium Epimedium EpimediumEpimediumepimedium Younga (Epimedium ×youngianum)epimedium wieczniezielone (Epimedium sempervirens)
🌸