takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Orostachys ‘Mongolei’

rojnikowiec 'Mongolei'
Orostachys ‘Mongolei’ (rojnikowiec 'Mongolei')
05.05.2013, OB Uniw. Wrocławskiego; copyright © by Jacek Soboń
Orostachys ‘Mongolei’ (rojnikowiec 'Mongolei')

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20130505.18.js - Orostachys ‘Mongolei’ (rojnikowiec 'Mongolei'); OB Uniw. Wrocławskiego
130505-18
leg. Jacek Soboń
/OB Uniw. Wrocławskiego/
/cv. Mongolei/ #2