atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Platanus orientalis L. ‘Digitata’ [🔉 pla·ta·nus]

platan wschodni ‘Digitata’