atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Platanus orientalis L. [🔉 pla·ta·nus o·ri·en·ta·lis]

platan wschodni
Platanus orientalis (platan wschodni)
07.2010, Melnik (Bułgaria); copyright © by Paweł Kalinowski
Platanus orientalis (platan wschodni)
Platanus orientalis (platan wschodni)

cechy charakterystyczne

Kora odpada dużymi płatami, jedynie u bardzo starych egzemplarzy w drobnych łuskach.

space

Owoce na szypułach po (1-)3 – 4(-7), zwykle 1.5 – 3 cm średnicy. Orzeszki 5 – 7 mm długości. Resztą szyjki słupka 2 – 5 mm długości (owoce są jeżowate).

space

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Platanus orientalis (platan wschodni)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20090700.11.pk - Platanus orientalis (platan wschodni); Balchik (Bułgaria)
090700-11
leg. Paweł Kalinowski
/Balchik (Bułgaria)/ #1
znalezisko 20100700.18.pk - Platanus orientalis (platan wschodni); Melnik (Bułgaria)
100700-18
leg. Paweł Kalinowski
/Melnik (Bułgaria)/ #2

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Platanus orientalis L. [🔉 pla·ta·nus o·ri·en·ta·lis](pl) platan wschodni
(lat.) orientalis, -e adj.
wschodni; oriens, -entis - wschód (słońca)