atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Sempervivum arachnoideum L. ‘Minor’ [🔉 sem·per·wi·wum *]

rojnik pajęczynowaty ‘Minor’