takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Symplocos paniculata Miq.

na stronie — znaleziska