fot. 020902-2960 (678×578) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 020902-8
gałązka z owocami
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.7× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Tilia platyphyllos (lipa szerokolistna)

on This page when logged in
you will see 2.7× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

02.09.2002, Park Zdrojowy, Kołobrzeg
copyright © by Marek Snowarski