znalezisko 20020427.9.02 - Caltha palustris (knieć błotna) · dolina rz. Bystrzycy k. Wrocławia · (leg. det. Marek Snowarski)
020427-0224
Caltha palustris (knieć błotna)
020427-0227
Caltha palustris (knieć błotna)