fot. 030622-5750 (736×409) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 030622-28
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Scutellaria galericulata (tarczyca pospolita)

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

22.06.2003, Zdbice, k. Wałcza
copyright © by Marek Snowarski