fot. 101006-5440 (884×604) — copyright © by Marek Snowarski
krzew z owocami, fragment
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Prunus spinosa (śliwa tarnina)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

06.10.2010, Maniów, Bieszczady
copyright © by Marek Snowarski