fot. 101122-5645 (863×556) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 100000-swA_1
siewka
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.2× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Conyza canadensis (konyza kanadyjska)

on This page when logged in
you will see 3.2× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

2010
copyright © by Marek Snowarski