fot. 101209-5910 (855×719) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 100000-swT_6
siewka
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Urtica dioica siewka (rozwój pokrzywy zwyczajnej)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

2010
copyright © by Marek Snowarski