Urtica dioica siewka

rozwój pokrzywy zwyczajnej
na stronie — znaleziska