fot. 101229-6177_v2 (629×572) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 100000-swAB_C
epikotyl siewki, zaostrzone włoski proste wielokomórkowe
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.7× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Galinsoga ciliata siewka (rozwój żółtlicy owłosionej)

on This page when logged in
you will see 2.7× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

2010
copyright © by Marek Snowarski